Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Βεβαίωση Νομιμότητας

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, για οποιαδήποτε πώληση, δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου απαιτείται Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό. Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοσή της και τον έλεγχο του ακινήτου για τυχόν αυθαιρεσίες. 

 Η ομάδα μας αναλαμβάνει τον υπολογισμό του προστίμου, την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου και την έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας σε ακίνητα σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Παράταση προθεσμιών για τις διαδικασίες του Ν.4014 περί αυθαιρέτων 
Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2013 Υπουργική Απόφαση για την παράταση των προθεσμιών υπαγωγής στο Νόμο 4014 περί αυθαιρέτων έως 31 Μαΐου 2013 για την πρώτη φάση (για νέες δηλώσεις), και έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 για τη δεύτερη φάση (τόσο για τις παλαιές όσο και για τις νέες δηλώσεις).
 
Η υπογραφή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης συμπίπτει με τη σημερινή υπερψήφιση από τη Βουλή του άρθρου 34 «ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων», που προώθησε το ΥΠΕΚΑ, του Σχεδίου Νόμου για την Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία παρέχει τόσο τη δυνατότητα διενέργειας δικαιοπραξιών και της έκδοσης διοικητικών αποφάσεων με την καταβολή του 30% του προστίμου, όσο και εκπτώσεις, που είχε καταληκτική ημερομηνία 30/1/2013 και η οποία επίσης μετατέθηκε για τις 31/5/2013.
 
Tο ΥΠΕΚΑ επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου με στόχο μια, όσο το δυνατόν, πιο ολιστική και οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος των αυθαιρέτων, ενισχύοντας και θωρακίζοντας θεσμικά μία οριστική «κόκκινη γραμμή» στις πολεοδομικές και οικοδομικές αυθαιρεσίες, με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, την ταξινόμηση της βαρύτητας κάθε αυθαιρεσίας, και εν τέλει τη δικαιότερη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης.
 
 Η ομάδα μας αναλαμβάνει τον υπολογισμό του προστίμου και την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr