Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Χορού

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολών χορού σε όλη την Αττική, την Άνδρο και τη Σύρο. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Για να εκδοθεί Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας ερασιτεχνικής Σχολής Χορού απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών
 2. Θεωρημένο, Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις
 3. Παράβολο 440,20 ευρώ σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3741).
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής και εγκεκριμένη κάτοψη του τμήματος του κτιρίου που θα χρησιμοποιηθεί, ή αντί της εγκεκριμένης κάτοψης βεβαίωση του Μηχανικού πάνω στα σχέδια των επομένων 5 & 6 παραγράφων, που να βεβαιώνει ότι : οι χώροι οι προοριζόμενοι για τη στέγαση της σχολής χορού είναι νομίμως υφιστάμενοι και σύμφωνα με τις κτιριακές και πολεοδομικές διατάξεις .
 5. Αρχιτεκτονικά σχέδια Κάτοψης των χώρων της Σχολής (εις τριπλούν) με χαρακτηρισμό και εμβαδόν απαιτούμενης για τον αριθμό των παιδιών επιφανείας αυτών, με σφραγίδα και υπογραφή Διπλωματούχου Μηχανικού.
 6. Αρχιτεκτονικά σχέδια Τομής (εις διπλούν) που να αποτυπώνονται τα χαμηλότερα ύψη της αίθουσας διδασκαλίας με σφραγίδα - υπογραφή Διπλωματούχου Μηχανικού.
 7. Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) πολιτικών μηχανικών για την αντοχή του κτιρίου και τη στατική του επάρκεια. Επιτρεπτό βάρος 350 kgr/m2 τουλάχιστον.
 8. Βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι μπορεί να λειτουργήσει σχολή χορού στον συγκεκριμένο χώρο .
 9. Βεβαίωση πυρασφάλειας συνοδευομένη από την εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη πυρασφάλειας.
Η ομάδα μας αναλαμβάνει την προσκόμιση των απαραίτητων σχεδίων και δικαιολογητικών που αφορούν το κτίριο της σχολής (δικαιολογητικά 4-9). Επισκεπτόμαστε το χώρο, χωρίς υποχρέωσή σας, για να τον μελετήσουμε και να σας βεβαιώσουμε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει Σχολή Χορού.Τέλος, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής σας.

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

 Νέα παράταση δόθηκε για τα αυθαίρετα. Το ΥΠΕΚΑ πιστό στην παράδοση που θέλει να δίνονται συνεχείς παρατάσεις στα αυθαίρετα ανακοίνωσε νέα παράταση για την α' & β' φάση των αυθαιρέτων. Η α' φάση παρατείνεται μέχρι τις 14/09/2012 ενώ η β' φάση μέχρι τις 31/12/2012.

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας


Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας σε όλη την Αττική, την Άνδρο και τη Σύρο. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
 Για να εκδοθεί Άδεια Λειτουργείας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Έντυπο Υ2)

2. Πτυχίο φυσικοθεραπείας. Για τους έχοντας αποφοιτήσει από σχολή της αλλοδαπής, ισοτιμία πτυχίου
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσιοθεραπευτή
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο σύλλογο
5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
6. Επίδειξη ταυτότητας (φωτοτυπία επικυρωμένη)
7. Γραμμάτιο 60,00 € Δημοσίου Ταμείου. Απλό παράβολο, κίτρινο. 

8. Βεβαίωση από την αρμόδια πολεοδομία ότι όπως προκύπτει από το συγκεκριμένο σχέδιο της άδειας, ο συγκεκριμένος χώρος είναι κύριας χρήσης & επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως εργαστήριο Φυσικοθεραπείας
9. Βεβαίωση από ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο για τις ηλεκτρολογικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις και για την ασφαλή προσπέλαση και διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου (σεισμός-πυρκαγιά). Συνοδεύεται από το τιμολόγιο εγκατάστασης και αγοράς πυροσβεστήρα.
10. Δήλωση του Ν.Δ.105/69 του αιτούντος στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος και το εργαστήριο έχει τον εξοπλισμό που ορίζει το άρθρο 2, παρ. Β του Π.Δ.29/26-01-1987 ΦΕΚ8/4-2-1987.
11. Σχέδιο του εργαστηρίου από πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα (εις διπλούν) στο οποίο θα σημειώνονται:
 • Ο χώρος του εργαστηρίου ο οποίος θα πρέπει να είναι συνολικά 70 τμ. τουλάχιστον
 • Η διαρρύθμιση του χώρου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να περιλαμβάνει 
  • δωμάτιο αναμονής ασθενών, 
  • τουαλέτα με νιπτήρα, 
  • χώρους θεραπείας ασθενών κατάλληλα διαρρυθμισμένους ώστε να περιλαμβάνουν ξεχωριστούς χώρους ηλεκτροθεραπείας, μηχανοθεραπείας και υδροθεραπείας


Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Τι στοιχεία χρειάζονται για να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Οι άρτια καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές της arcstudio μπορούν να αναλάβουν πλήρως όλη την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, σας προτείνουμε τρόπους ενεργειακής αναβάθμισης του χώρου σας.
Πριν έρθει η ομάδα μας να κάνει Ενεργειακή Επιθεώρηση στο χώρο σας, έτσι ώστε να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει τα παρακάτω έγγραφα/στοιχεία:
 1. Αριθμός ΚΑΕΚ (Κτηματολογίου)
 2. Οικοδομική άδεια 
 3. Τοπογραφικό και κάτοψη οικίας
 4. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 5. Διεύθυνση ακινήτου
 6. ΑΦΜ και ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 7. Μελέτη θέρμανσης και θερμομόνωσης (για τα κτίρια που χτίστηκαν μετά το 1980)
 8. Τα έγγραφα από πιθανή τακτοποίηση ημιυπαιθρίων
 9. Φύλλο συντήρησης λέβητα και καυστήρα
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9329911 ή στο info@arcstudio.gr
Επίσης διαβάστε Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΠΕΑ)

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Διαγωνισμός Rethink Athens

Πολλά ακούγονται τελευταία για τον "Ευρωπαϊκό" "αρχιτεκτονικό" διαγωνισμό του Ιδρύματος Ωνάση για το κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι η απάντηση του ΣΑΔΑΣ καλύπτει τη γνώμη όλης μας της ομάδας.