Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Μέτρα για αναθέρμανση της οικοδομής

Για πολλοστή φορά, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες, τους κατασκευαστές και τους μεσίτες αστικών συμβάσεων απηύθυναν εντός της εβδομάδας έκκληση προς την κυβέρνηση και τα κόμματα να υιοθετήσουν μια πολιτική ανάπτυξης της οικονομίας, που θα συμπεριλαμβάνει και πρόνοια για το ακίνητο και την οικοδομή. Οι οργανώσεις προτείνουν και πάλι την άμεση υιοθέτηση δέσμης μέτρων αναθέρμανσης της οικοδομής τα οποία θα έχουν ισχυρό και άμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, θετικό, και όχι καταστροφικό για την οικονομία και τους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται το πάγωμα των αντικειμενικών αξιών και η μείωση των συντελεστών σε όλες τις περιοχές, όπου η εμπορικότητα έχει μειωθεί ή και εξαφανιστεί. Επίσης, προτείνεται η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων και ειδικότερα για την απόκτηση ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης, όπως επίσης και η μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή σε 20% και σε 10%, όταν πρόκειται για ανακαίνιση/ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων. Παράλληλα, ζητήθηκε η κατάργηση του ΦΑΠ (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) στα μη προσοδοφόρα ακίνητα, κάτι που σύμφωνα με τους φορείς της κτηματαγοράς θα ενθαρρύνει υποψήφιους επενδυτές να αποκτήσουν κλειστά ή εγκαταλελειμμένα ακίνητα. Στα μέτρα που προτείνονται, περιλαμβάνονται επίσης η αλλαγή της νομοθεσίας που επιβάλλει χρονοβόρο αδειοδότηση για την αγορά ακινήτων από πολίτες εκτός Ε.Ε. σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας και η ενεργοποίηση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Πηγή: Καθημερινή

ΣΕΦ κατά ΔΕΗ για τα οικιακά φωτοβολταϊκά στα νησιά

Αναίτια εμπόδια στην εγκατάστασηοικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε νησιά θέτει η ΔΕΗ, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).


Όπως υποστηρίζει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του, οι τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ δεν συνδέουν μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε αρκετά νησιά, κάνοντας αυθαίρετη ερμηνεία των σχετικών αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ «αποφάσεων πάντως που ξεκάθαρα ενθαρρύνουν την προώθηση των μικρών οικιακών συστημάτων και μάλιστα κατά προτεραιότητα».
Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, το πρόβλημα παρουσιάζεται τόσο στα νησιά με αυτόνομο ηλεκτρικό δίκτυο (τα λεγόμενα μη διασυνδεδεμένα νησιά) όσο και στα νησιά που συνδέονται ηλεκτρικά με το ηπειρωτικό δίκτυο της ΔΕΗ (Εύβοια, Σποράδες, Ιόνια, νησιά Αργοσαρωνικού), ενώ παρόμοιο πρόβλημα έχει παρουσιαστεί ακόμα και σε περιοχές του ηπειρωτικού δικτύου (π.χ.Κιλκίς).

Ο ΣΕΦ επικαλείται μάλιστα απόφαση της ΡΑΕ, βάσει της οποίας «τα περιθώρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που είχαν προσδιορισθεί, ανά νησί, με την απόφαση 703/2008 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, και είχαν διατεθεί σύμφωνα το καθεστώς που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3851/2010 και ιδίως με την απόφαση 96/2007 της ΡΑΕ, δύνανται να αξιοποιούνται και από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, έως εξαντλήσεως των περιθωρίων αυτών με βάση τη διαδικασία δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν. 3851/2010».

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο ΣΕΦ, η ΔΕΗ δεν χορηγεί όρους σύνδεσης για μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά (ισχύος έως 5 Κιλοβάτ) σε αρκετά νησιά όπως για παράδειγμα η Μυτιλήνη.

Σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο νησιά, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι το πρόβλημα έγκειται στην απόφαση της ΔΕΗ να δέχεται αιτήσεις για μικρά φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματοςαπό 6-6-2011 χωρίς όμως να προχωρά σε διατύπωση όρων σύνδεσης, αναφέροντας πως κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο αν αποδεσμευτεί μελλοντικά ισχύς.

«Η απόφαση αυτή της ΔΕΗ αντιβαίνει τη διακηρυγμένη θέση του ΥΠΕΚΑ να έχουν τα μικρά φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος απόλυτη προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Ο ΣΕΦ σημειώνει εξάλλου πως οι αποφάσεις αυτές της ΔΕΗ έχουν προκαλέσει ήδη προβλήματα σε μικρές τοπικές εταιρείες εγκαταστατών που δραστηριοποιούνται στα νησιά απειλώντας την ίδια τη βιωσιμότητά τους.

«Ο ΣΕΦ καλεί το ΥΠΕΚΑ και τη ΡΑΕ να παρέμβουν άμεσα ώστε να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να κάνει πράξη αυτό που επιτάσσουν οι μέχρι τώρα αποφάσεις και να επιτραπεί το αυτονόητο, να συνεχιστεί δηλαδή η εγκατάσταση μικρών οικιακών φωτοβολταϊκών και στα νησιά», καταλήγει ο Σύνδεσμος στην ανακοίνωσή του.

econews

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Θεάτρου, Κινηματογράφου ή Κέντρου Διασκέδασης

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Θεάτρου, Κινηματογράφου ή Κέντρου Διασκέδασης άνω των 200 ατόμων, στην Αττική, την Άνδρο και τη Σύρο. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr  

 Για να γίνει εκδοθεί η άδεια αυτή, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά (σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων):
  1.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου (φυσικού ή νομικού προσώπου ή από τρίτον με εξουσιοδότηση θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) 
  2. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
  3. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας του ασφαλιστικού φορέα (ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου η εκπροσώπων της εταιρείας) ή αν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τον υπήκοο ξένου κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική ταυτότητα Ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Άδειας διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.