Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης [Μονάδες Φ.Π.Α.Δ.]

Η ομάδα μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Ίδρυσης, Εγκατάστασης και Λειτουργίας Ιδιωτικών παιδικών ή/και βρεφικών σταθμών, παιδότοπων και όλων των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης [Μονάδες Φ.Π.Α.Δ.] σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Όπως και με τις περισσότερες Άδειες Λειτουργίας, έτσι και με αυτές που αφορούν τους  Βρεφικούς ή Παιδικούς σταθμούς, τους Παιδότοπους κτλ το τοπίο είναι κάπως θολό. Το ΦΕΚ 645Β/1997 και οι διορθώσεις του κάνουν έναν διαχωρισμό των χώρων, των αρμοδιοτήτων και των προϋποθέσεών τους. 
Σε κάποιον χώρο μπορεί να υπάρχει Άδεια Λειτουργίας για τη μία χρήση, π.χ. χρήση παιδότοπου, αλλά να χρειάζεται να βγει και επέκταση της Άδειας Ίδρυσης και της Άδειας Λειτουργίας για ακόμα μία χρήση, π.χ. βρεφονηπιακού σταθμού. 

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης είναι:

1. Αίτηση ιδιοκτήτη
2. Αιτιολογική Έκθεση
3. Τοπογραφικό σχέδιο
4. Αρχιτεκτονική μελέτη
5.  Θεωρημένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας
6. Τεχνική έκθεση μηχανικού
7. Υπεύθυνη Δήλωση [Ν. 1599/86] του ιδιοκτήτη
8.  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ιδιοκτήτη
9. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας
10. Παράβολο

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας [αφού έχει εκδοθεί Άδεια Ίδρυσης] είναι:

1. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
2. Αίτηση ιδιοκτήτη
3. Υπεύθυνη Δήλωση [Ν. 1599/86] του ιδιοκτήτη
4. Θεωρημένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου