Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Ιατρείου στη Σύρο

Από  σήμερα ξεκινάει η ομάδα μας τις διαδικασίες για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Ιατρείου στη Σύρο.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη την Αττική, την Άνδρο και τη Σύρο. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Σας θυμίζουμε ότι η διαδικασία είναι η εξής:

 
 Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι:

      α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία

      β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία
      γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια

      δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 84/10-4-2001(ΦΕΚ70 τ.Α) & ΦΕΚ193/20-2/2002(τ.Β) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου ή οδοντιατρικής εταιρείας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: