Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Άδεια Νομιμοποίησης

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας νομιμοποίησης σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr
 
Όταν σε ένα ακίνητο υπάρχουν αυθαιρεσίες, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα μεγέθη της περιοχής τότε μπορούν να ενταχθούν στον Ν. 4014 να πληρώσουν μόνο το παράβολο και ακολούθως να εκδώσουν Άδεια Νομιμοποίησης. Με αυτήν την διαδικασία μειώνεται πολύ το κόστος νομιμοποίησης.

Για την Άδεια Νομιμοποίησης χρειάζεται:

1 Αίτηση ιδιοκτήτη
2 Δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης
3 Κατάθεση αμοιβής αρχιτεκτονικών
4 Κατάθεση αμοιβής τοπογραφικών
5 Πινακίδιο αμοιβής τοπογραφικών
6 Τοπογραφικό διάγραμμα
7 Αρχιτεκτονική μελέτη
8 Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
9 Τεχνική - αιτιολογημένη έκθεση
10 Φωτογραφίες
11 Υψόμετρα
12 Στοιχεία νομιμότητας υφισταμένου
13 Υπεύθυνη δήλωση χρόνου κατασκευής
14 Ταυτότητα αιτούντος
15 Καταστατικό (αν είναι εταιρία)

  

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Η γέφυρα του Μωυσή

 Το άρθρο είναι από το arc-deco.blogspot.com

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βρήκα τη σελίδα ro-ad ενός αρχιτεκτονικού γραφείου στην Ολλανδία. Το πιο εντυπωσιακό έργο τους είναι μία γέφυρα στo West Brabant Water Line στην Ολλανδία, η οποία είναι η μόνη πρόσβαση για το Fort de Roovere. Η ανάγκη για τη δημιουργία μιας γέφυρας έγινε έντονη καθώς όλο και περισσότερες διαδρομές ποδηλατιστών και περιηγητών περνούσαν από το συγκεκριμένο κάστρο. Σεβόμενος το περιβάλλον και την ιστορία του κάστρου ως αμυντικό οχυρό, ο αρχιτέκτονας σχεδίασε μία "αόρατη" γέφυρα, η οποία είναι στην ουσία βυθισμένη στο νερό, έτσι ώστε να μην είναι εμφανής από μακρυά. Της έχουν δώσει το ευφάνταστο όνομα "Γέφυρα του Μωυσή".
[οι εικόνες είναι από το archdaily]

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Άδεια Λειτουργείας κρεοπωλείου

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας κρεοπωλείου σε όλη την Αττική, την Άνδρο και τη Σύρο, καθώς και την διακόσμηση/ανακαίνιση του χώρου. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Για να εκδοθεί Άδεια Λειτουργείας κρεοπωλείου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
2. Μισθωτήριο. Ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου, θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
3.  Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
4. Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Κατόψεις (5) των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ’ αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδό του καταστήματος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών.
-Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Άδεια Λειτουργίας κομμωτηρίου, κουρείου ή κέντρου περιποίησης χεριών και ποδιών

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων περιποίησης χεριών και ποδιών σε όλη την Αττική, την Άνδρο και τη Σύρο, καθώς και την διακόσμηση/ανακαίνιση των χώρων αυτών. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Για να εκδοθεί Άδεια Λειτουργείας κομμωτηρίου, κουρείου ή κέντρου περιποίησης χεριών και ποδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
2. Μισθωτήριο. Ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου, θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
3.  Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
4. Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Κατόψεις (5) των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ’ αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδό του καταστήματος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών.
-Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:
- Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
- Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.
-Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του καταστήματοςτος.
Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται σε περίπτωση που το κατάστημα έχει απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.
7. Υπεύθυνη δήλωση, 7 αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου αδείας του, και στην οποία θα αναφέρει: ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος, εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/66
8. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (όπου απαιτείται).
9. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
10. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
11. Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα …… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ. 180/79, όπως αυτό ισχύει». Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία των κέντρων διασκέδασης και των κατ/των προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών
12. Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες (του ενδιαφερομένου).
13. Παράβολο (…………) euro το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.61167/17-12-07 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος). Το παράβολο δεν καταβάλλεται εάν το κατάστημα έχει απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.
14. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος.
15. Άδεια άσκησης επαγγέλματος κουρέα ή κομμωτή ή τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, από την αντίστοιχη Δ/νση Υγείας (Π.Δ. 148/94 ΦΕΚ 99/Α/4-7-94 και Π.Δ. 133/2005 ΦΕΚ 193/2-8-05). Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κουρείου ή κομμωτηρίου ή περιποίησης χεριών και ποδιών, χορηγείται επίσης σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή σε νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο απασχολεί προσωπικό με επαγγελματική άδεια αντίστοιχη προς το είδος του κατ/τος για το οποίο ζητείται  άδεια (κουρείο ή κομμωτήριο ή κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών). Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμιση επικυρωμένου φωτ/φου της άδειας άσκησης επαγγέλματος των παραπάνω και κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ. Επίσης: 
α)Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κομμωτή ή της κομμώτριας ή τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών που θα παρέχει υπηρεσίες στο κομμωτήριο και ότι σε περίπτωση αποχώρησης του κομμωτή, κομμώτριας ή τεχνίτη περιποίησης χεριών & ποδιών θα ενημερώσει την υπηρεσία μας. 
β) Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ότι δεν χρησιμοποιεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την άδεια λειτουργίας άλλου κατ/τος, και σε περίπτωση αποχώρησής του θα ενημερώνετε η Υπηρεσία. 
γ) Ταυτότητα (θεωρημένο φωτ/φο). 
δ) Βιβλιάριο Υγείας (θεωρημένο φωτ/φο).

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Το πρώτο πράγμα που βλέπω το πρωί...

Το άρθρο είναι από το arc-deco.blogspot.com

Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες μέρες [ή είναι η ιδέα μου;] για την ανανέωση της κρεβατοκάμαρας και ιδιαίτερα για τα κομοδίνα. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζοντας κομοδίνα μπορεί κανείς να δώσει την αίσθηση της ανανέωσης. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο το ένα, έτσι ώστε να έχετε δύο διαφορετικά, ή να αλλάξετε και τα δύο. Μία πολύ ωραία και γρήγορη λύση είναι να βάψετε τα κομοδίνα που ήδη έχετε σε άλλο χρώμα. Προτιμήστε κάποιο έντονο χρώμα για να "κλέβει" τη ματιά. Ή -άμα το κομοδίνο σας έχει πολλά συρτάρια- βάψτε κάθε συρτάρι σε διαφορετικό τόνο του ίδιου χρώματος. Αλλάζοντας και τα χερούλια, έχετε ένα εντελώς διαφορετικό κομοδίνο!

norskeinteriorblogger.blogspot.com

Η πιο οικονομική λύση είναι να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη και να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο για κομοδίνο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία περισσευούμενη καρέκλα [είτε ταιριάζει χρωματικά είτε δημιουργεί αντίθεση]. Μοντέρνα ή κλασική, ακόμα και πολυθρόνα [άμα χωράει χωρίς να "μπουκώνει" το δωμάτιο].

www.kikareichert.com

www.kikareichert.com
ohpioneer.com

Ή ακόμα και μερικά σκαμπό, μπορούν να δημιουργήσουν την επιφάνεια που χρειάζεστε και να αποτελέσουν και διακοσμητική πρόταση.

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

21.111 Διαμέρισμα στου Παπάγου


Διατίθεται στον τέταρτο όροφο, όροφο-διαμέρισμα 135,63μ² με 3 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά και 2 θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο. Επίσης διαθέτει αποκλειστικό χώρο χρήσης στο δώμα 60μ² με πέργκολες και σκάλα επικοινωνίας από βεράντα του διαμερίσματος.
Έχει ανεξάρτητη θέρμανση (με λέβητα φυσικού αερίου), Ιταλικά έπιπλα κουζίνας, δρύινα πατώματα, προεγκατάσταση συναγερμού και δορυφορικής τηλεόρασης, αποθήκη στο υπόγειο (12μ²) και θέση στάθμευσης (γκαράζ).

 

 Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr
Περισσότερα διαμερίσματα προς πώληση στο arcestate.gr

Έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη την Αττική, την Άνδρο και τη Σύρο. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr
 Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι:

      α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία

      β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία
      γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια

      δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 84/10-4-2001(ΦΕΚ70 τ.Α) & ΦΕΚ193/20-2/2002(τ.Β) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου ή οδοντιατρικής εταιρείας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Αδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.
 3. Τίτλος ειδικότητας, εφ’ όσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.
 4. Βεβαίωση εγγραφής από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο.
 5. Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου ή οδοντιατρείου ή της Ιατρικής ή οδοντιατρικής Εταιρείας, το θεωρημένο από τα μητρώα του Ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου, αντίστοιχα, καταστατικό για τον έλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της Ιατρικής δεοντολογίας.
 6. Παλιά άδεια  λειτουργίας (αν υπάρχει).
 7. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, ακινήτου, όπου θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η Εγκατάσταση Ιατρείου ή Οδοντιατρείου.
 8. Διάγραμμα κάτοψης του χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από ιδιώτη μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β
 9. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
 10. Πιστ/κό σήμανσης CE για το χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό.
 11. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ., περί είσπραξης παραβόλου,  147€ υπέρ του δημοσίου.
 12. Φωτοτυπία ταυτότητας
 13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι: δεν διορίστηκα ως ιατρός μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης ή σε προσωποπαγή θέση σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα και δεν εμπίπτω στις απαγορεύσεις του Ν.2889/01 «βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ». Δεν έχω άδεια σε άλλη Νομαρχία.
 14.  Ελλείψει κανονισμού υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία και βάσει των συνεπειών του με αριθ. 3. Ν. 3741/1929 δεν θα διαταράσσω τη νυκτερινή ή μεσημβρινή ανάπαυση των ενοίκων και δεν θα συσσωρεύονται ασθενείς στους διαδρόμους και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής.
 15. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (ΦΕΚ 1637/Β/7-11-2006) ότι: